+32 (0)495 99 82 39   info@mightymondayconsulting.be
  • Facebook  LinkedIn

Soda attest bij leerlingen

Stiptheid, Orde, Discipline en professionele Attitude in je bedrijf? Met SODA-attest bij leerlingen wordt dit werkelijkheid.

Naast vaktechnische competenties hechten de meeste bedrijven zeer veel aandacht aan professionele attitudes. In het onderwijs worden deze attitudes aangeleerd. Het gaat om attitudes binnen de vakken en schoolgebonden attitudes die aanleunen bij professionele attitudes. Jammer genoeg worden die in vele gevallen enkel geëvalueerd via attituderapporten en die mogen niet meegenomen worden in de deliberaties. 

Met SODA gaan scholen een stapje verder gaan en het gaat men het evalueren van deze arbeidsattitudes verbinden aan een attestering: het SODA-attest. 

Het SODA-attest wil een brug slaan tussen scholen en werkgevers. Met het SODA-attest gaat men leerlingen belonen voor een professionele attitude en op die manier hun intrinsieke motivatie versterken. Het attest beloont leerlingen die tijdens het schooljaar een goed tot uitmuntend attituderapport behaald hebben. Het SODA-attest is daarom een beloning voor leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude. Het attest kan dienen als een extra selectiecriterium voor potentiële werkgevers bij het aanwerven van medewerkers. 

Op vrijdag 2 juni 2017 kregen de studenten, van Campus het Spoor in Mol, die zich het hele schooljaar hebben ingezet, tijdens een feestelijke zitting hun SODA- attest in handen. Bedrijven konden hun vacatures tijdens de uitreiking komen promoten. Wij van Mighty Monday waren hier aanwezig en zette enkele vacatures van onze klanten in de kijker. We trachten hiermee niet enkel jongeren aan te trekken om te solliciteren bij ons, maar willen samen met onze klanten langdurige contacten en trajecten uitwerken naar stages, vakantiewerk, bedrijfsbezoeken,… toe. 

 

 

Om www.mightymondayconsulting.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.