+32 (0)495 99 82 39   info@mightymondayconsulting.be

 

 • ­   Ontslaggesprekken

  snoeien in je team, een cadeau voor iedereen

   

  Een medewerker die niet (meer) op zijn plaats zit bij jullie?
  Die onvoldoende presteert en de sfeer verziekt?
  Die niet meer rendabel functioneert?
  Met wie je al jaren aan een taakverdeling tracht te werken?
  Wie je niet goed durft te ontslaan omdat je niet weet waar te beginnen?


  Doe nu wat nodig is voor je bedrijf en voor de medewerk(st)er.
  Snoei je team zodat iedereen weer met plezier uit bed komt.


  Wat je krijgt in deze ééndaagse workshop:

   • zes strategieën om een ontslag technisch uit te werken
   • opbouw van het dossier naar een aangekondigd ontslag
   • drie hefboomprincipes om te benoemen wat er scheelt
   • de aanpak van de laatste kans: nu te nemen of te laten
   • analyse en dry-run van het gesprek met je medewerker
   • ervaringsuitwisseling met collega's en experten

   


 • ­   Beoordelen van arbeiders

   

  Goed functionerende medewerkers zijn van cruciaal belang voor het succes van een organisatie: de resultaten van je medewerkers bepalen immers het organisatieresultaat. Door je personeel te beoordelen kun je objectief vaststellen hoe ze functioneren. Zo bent je in staat om, waar nodig, bij te sturen in de richting van de organisatiedoelen.

  Hoe voer je als leidinggevende een goed beoordelingsgesprek? Tips, succesfactoren en valkuilen. Hoe geef je tijdens een functioneringsgesprek op de juiste manier feedback? Zijn er alternatieven voor de huidige beoordelingssystemen?

  Tijdens deze opleiding bezorgen wij je inzichten in de verschillende vormen van beoordelen, hoe je inspirerende en meetbare doelstellingen samen met je medewerker maakt, hoe je omgaat met lastige vragen, …..

 


 • ­   Van ziekteverzuim naar een aanwezigheidsbeleid

   

  Het ziekteverzuim is in België de voorbije jaren onophoudelijk gestegen. Het is voor een bedrijf niet gemakkelijk om het absenteïsme terug te dringen. Vooral korte ziektedagen vormen voor vele organisaties een probleem. Zieke medewerkers zijn plots niet meer beschikbaar en kunnen niet worden ingezet. Vervanging op korte termijn is ook niet zomaar te regelen.

  Ook de hoge kost van één enkele medewerker komt algauw neer op 900 euro aan gewaarborgd loon. Maar we moge ook niet de indirecte kosten zoals productiviteit- en kwaliteitsverlies, vervanging van de zieke werknemer, stijgende werkdruk en motivatieverlies bij collega’s niet vergeten.

  Tijdens deze opleiding leert je omgaan met ziekteverzuim want het blijft een teerpunt binnen vele organisaties. Enerzijds hebben medewerkers het recht om ziek te zijn, anderzijds drukt grijs verzuim op de inzetbaarheid van medewerkers. Bedrijven zullen een balans moeten vinden tussen een reactief verzuimbeleid, om de onterechte verzuimers eruit te halen, en een proactief verzuimbeleid, wat neerkomt op het creëren van werkbaar werk.

  Samen gaan we op zoek naar een positief verhaal waarbij we starten met een theoretisch kader over verzuim en krijgt je tips om je arbeidsreglement up to daten. Vervolgens krijgt je kapstokken mee om binnen je eigen organisatie aan de slag te gaan met de verschillende aspecten van verzuim. Van het opzetten van een aanwezigheidsbeleid tot het opvolgen van individuele verzuimers. Je leert verzuimgesprekken voeren.

 


 • ­   Gesprekstechnieken: moeilijke gesprekken voeren (ontslag, exit, evaluatiegesprekken,...)

   

  Bij lastige gesprekken is effectief communiceren heel belangrijk. Omdat er veel op het spel staat, omdat spanningen en emotie een rol spelen. Of omdat de samenwerking met de ander niet optimaal verloopt. Met de training gesprekstechnieken, krijgt je meer grip op deze gesprekken.

  In de training gesprektechnieken krijgt je inzicht in de wijze waarop uw overtuigingen, gevoelens en reactiepatronen – én die van jouw gesprekspartner – bepalend zijn voor het verloop van het gesprek. Je leert deze aspecten te signaleren en bewust in te zetten in een gesprek. Hierbij houdt je rekening met de positie en belangen van de ander. Je krijgt grip op de dynamiek van het gesprek en weet hoe je de interactie met jouw gesprekspartner positief beïnvloedt. Ook herkent je na deze communicatietraining hoe jij in positieve en negatieve zin bijdraagt aan het verloop en het resultaat van lastige gesprekken.

 


 • ­   Omgaan met diversiteit op de werkvloer (culturele verschillen, leeftijd, gender,....)

   

  Diversiteit op de werkvloer is een ruim begrip. Vaak denken we hier in eerste instantie aan cultuurverschillen tussen autochtonen en allochtonen. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat hier over allerhande verschillen tussen mensen die aanleiding kunnen geven tot vooroordelen, misverstanden en stoorzenders in de samenwerking. Voorbeelden kunnen zijn : verschillen tussen jongere en oudere generaties, tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden, tussen mannen en vrouwen, en zo meer.

  Deze opleiding heeft als doel leidinggevenden handvaten te geven om de verschillen binnen hun team te leren inzetten om uiteindelijk efficiënter te kunnen samenwerken. Naast inzicht in de eigen manier van kijken naar mensen en gebeurtenissen krijgt je in deze opleiding een kader om op een meer open manier naar verschillen te leren kijken. We reiken je communicatievaardigheden aan om verschillen in gedrag bespreekbaar te maken en om tot afspraken te komen rond samenwerking. Inzetten op verschillen als troef om er als team sterker uit te komen is hierin cruciaal. Samenwerking wordt sterker dankzij de verschillen.

 


 • ­   Onthaalbeleid

   

  SInds 2007 is een onthaalprocedure in elk bedrijf verplicht. Het is een belangrijke basis om nieuwe medewerkers op een professionele manier te onthalen en te introduceren. Een goed onthaalbeleid legt een belangrijke basis voor hun motivatie, tevredenheid en optimaal functioneren op lange termijn. Het is de basis voor een gestage groei naar een steeds betere en geëngageerde medewerker.

  Wat mag men verwachten na het volgen van deze opleiding:

  Professionele aanpak in het opstarten van een onthaal- en introductieprocedure van nieuwe medewerkers, de bestaande onthaal- en introductieprocedure kritisch toetsen.

  De opleiding bestaat uit volgende onderdelen:

   • Waarom een onthaalbeleid?
   • De organisatie van een onthaal
   • Opstarten van een onthaalbeleid

   


 • ­   Lichaamstaal en non-verbale communicatie

   

  Wist je dat meer dan 90 % van het effect van uw boodschap wordt gecreëerd door lichaamstaal en non-verbale communicatie zoals lichaamshouding, stem, intonatie, mimiek en oogcontact? Wilt je het gewenste effect bereiken en impact maken met jou boodschap dan is het belangrijk met deze non-verbale factoren rekening te houden.

  In deze training wordt je bewust van het effect van jouw lichaamstaal. Je leert de signalen van anderen te interpreteren en we geven je de juiste tools en technieken om je eigen lichaamstaal verder te ontwikkelen zodat de impact van jou communicatie daadwerkelijk het gewenste effect bereikt.

 


 • ­   Sociaal overleg

   

  Werkgevers en sociale partners (vakbonden) hebben vaak tegengestelde belangen. Toch moeten zij beiden hun onderlinge afhankelijkheid onder ogen zien en zoeken naar een wederzijds aanvaardbaar akkoord.

  Onderhandelen is een strategie, een vaardigheid om tot een effectieve en succesvolle oplossing te komen. Maar hoe kan je als organisatie goed voorbereid aan de onderhandelingstafel verschijnen? Hoe creëert je het juiste klimaat? Hoe vermijdt je conflictsituaties? En hoe kan je vastgelopen onderhandelingen nieuw leven inblazen?

 


 • ­   Sociale wetgeving

   

  Je krijgt regelmatig vragen waar je niet meteen een antwoord op kan geven? Je weet niet goed waar je de antwoorden kan vinden op deze vragen? Wat zijn nu de rechten en plichten van de werknemers? En welke zijn die van jou als werkgever?

  Tijdens deze basisopleiding leert je de complexe Belgische sociale wetgeving beheersen. Je krijgt een praktijkgerichte toelichting via duidelijke praktijkvoorbeelden en realistische cases.

 


 • ­   Wegwijs in het opmaken van Arbeidsreglement en polices

   

  Op 1 dag leert je het verschil tussen een arbeidsreglement en policies en hoe beiden optimaal in te zetten. Je krijgt een overzicht van wat moet en wat kan worden geregeld in het arbeidsreglement en gaat naar huis met tal van voorbeeldclausules en nuttige tips & tricks.

  Na deze opleiding kan je zelf aan de slag met het arbeidsreglement van jouw onderneming en heeft je de nodige inspiratie om een aantal afspraken vast te leggen in policies.

  Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de nieuwigheden in het kader van de wet werkbaar en wendbaar werk.

 


 • ­   Leidinggeven of mentorschap voor ploegbazen en meestergasten

   

  Jij bent als leidinggevende, begeleider en/of coach een cruciale factor voor het welbevinden en de productiviteit van je medewerkers. De manier waarop je je doelstellingen nastreeft, met je medewerkers omgaat en hoe je communiceert, zijn bepalend voor de motivatie en de resultaatgerichtheid van je medewerkers.

  We reiken je in deze vorming tools aan die kunnen helpen in het behalen van je doelstellingen. We bieden inzichten in de rol die je als leidinggevende vervult binnen de groep en oefenen in coachvaardigheden.

  De vorming is opgebouwd rond volgende elementen:

   • Situationeel leidinggeven
   • Motiveren
   • Leren en leerstijlen
   • Coachen
   • Omgaan met weerstanden
   • Ervaringsuitwisseling rond ‘coachen en leidinggeven

   


 • Indien je meer informatie over onze opleidingen wenst te bekomen contacteer ons via email: info@mightymondayconsulting.be

   

Om www.mightymondayconsulting.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.