+32 (0)495 99 82 39   info@mightymondayconsulting.be

Diensten

Mighty Monday ontzorgt en versterkt kmo’s op vlak van personeelszaken. We helpen niet alleen uw menselijk kapitaal optimaal te beheren maar kunnen ook uw organisatie inrichten en tools aanreiken als bouwstenen voor uw HR-beleid.

Een greep uit onze specialismen:

Wettelijk kader

daar waar een sociaal secretariaat stopt, gaat Mighty Monday verder

De basis van elke organisatie die mensen tewerkstelt, is het arbeidsreglement. Het bundelt alle afspraken tussen de werkgever en de werknemer. Sommige van die bepalingen worden door de wet opgelegd, anderen zijn facultatief. De inhoud ervan is echter wel bindend voor werkgever én werknemer. Een nuttig werkmiddel dat niet alleen mee moet groeien met uw bedrijf maar ook met de voortdurend veranderende wetgeving…  

Dat vergt bijzondere aandacht, die u misschien niet altijd heeft. Tot het moment dat zich een probleem stelt of u controle krijgt…

Zorgen dat uw arbeidsreglement wettelijk in orde en up-to-date is met de groei van uw bedrijf, het is maar één van de aspecten van personeelszaken die Mighty Monday voor u uit handen kan nemen! Daar waar een sociaal secretariaat u louter informeert rond wijzigingen in het wettelijke kader, denken wij proactief met u mee. Bovendien gaan we die wijzigingen ook voor u implementeren! Dit alles op een hedendaagse en gebruiksvriendelijke manier. Voor u een hele zorg minder!
Personeelsadministratie & loonsverwerking

Personeelsadministratie is een erg ruim begrip. Het omvat alle administratie om al uw afspraken met uw personeel te kunnen waarmaken. Daar komt heel wat bij kijken: lonen berekenen, prestaties doorgeven, het opvolgen van ziekteverzuim, het in orde brengen van extralegale voordelen, het aanvragen van tijdskrediet, het regelen van maaltijd- en ecocheques…  

Mighty Monday kan dit alles niet alleen uitvoeren en opvolgen, we geven hierbij ook het nodige advies. Bijvoorbeeld: wil iemand van uw medewerkers graag 4/5 werken, dan zoeken wij uit of die persoon daar al dan niet voor in aanmerking komt, op welke vergoeding hij of zij daarbij kan rekenen etc.

Sinds 1 maart zijn wij ook gemachtigd om de taken van een sociaal secretariaat te vervullen. We berekenen lonen, bedrijfsvoorheffing, vakantiegeld, eindejaarspremies, opzegvergoedingen… en regelen alle administratie rond arbeidsongeschiktheid, ziekte, tijdskrediet of betaald verlof. En natuurlijk genereren we hierbij alle nodige elektronische aangiftes en sociale documenten.

Bovendien gaan we actief op zoek naar subsidies op personeelsvlak die voor u interessant kunnen zijn.

Uw voordeel:
Door Mighty Monday in te schakelen, mag u gerust zijn dat alles correct en volgens de wettelijke regels wordt opgevolgd. U vermijdt het risico op hoge boetes en spaart kostbare tijd die u kan besteden aan het verder uitbouwen van uw onderneming.
Talentmanagement

Wat als… die hele grote opdracht valt? Wat als… een belangrijke schakel in uw organisatie uitvalt?

Is uw organisatie hier klaar voor? Welke profielen heeft uw bedrijf nodig om te kunnen groeien? Moet u nieuwe mensen aantrekken of kan u mensen binnen het bedrijf  hiervoor klaarstomen?

In al deze gevallen kan talentmanagement de nodige oplossingen aanreiken. Talentmanagement is het optimaal aantrekken, in kaart brengen, ontwikkelen en doelgericht inzetten van het potentieel van uw medewerkers.

Uw voordeel:
Als u inzet op talentmanagement, spaart u hoge kosten om nieuwe medewerkers te rekruteren, in te werken en op te leiden. Bovendien zorgt u voor tevreden, gemotiveerde en geëngageerde medewerkers en dus voor een hogere productiviteit. U wint twee keer.

Mighty Monday begeleidt u bij de ontwikkeling van een talentmanagement dat past bij uw bedrijfscultuur en afgestemd is op uw beleid.
Werving & Selectie

Een goed wervings- en selectieproces is voor uw onderneming strategisch heel belangrijk om concurrentieel te blijven. Maar: het aantrekken, selecteren en aanstellen van de juiste man of vrouw op de juiste plek is geen sinecure.

Mighty Monday helpt zowel kleine als grote ondernemingen om op basis van de strategie en van de verwachtingen de juiste kandidaten te vinden. We maken een profielschets, zorgen voor een wervende, overtuigende functieomschrijving, plaatsen de vacature via de meest aangewezen wervingskanalen of gaan actief op zoek. We staan in voor de selectieprocedure, de testing en assessment… Op maat van uw behoeften.

Uw voordeel:
Een nieuwe medewerker zoeken is iets wat u waarschijnlijk niet elke week doet. Uw vacature via de juiste kanalen bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen en dan de beste kandidaat kiezen is een vak apart. Het is onze metier!  Door Mighty Monday in te schakelen, wint u kostbare tijd die u kan gebruiken om uw bedrijf verder uit te bouwen. Door onze inzichten en ervaring krijgt u een nog beter beeld van welke persoon uw bedrijf nodig heeft en spaart u kostbare centen. Personeel aanwerven kost handenvol geld, verkeerde profielen aantrekken en weer vervangen kost nog veel meer…
HR-instrumenten

Organisaties kunnen allerlei instrumenten inzetten om talent aan te trekken, te ontwikkelen, te betrekken en te behouden of om de prestaties van het personeel te verbeteren.

Van planningstools en uurregistratiesystemen naar badgecontrolesystemen en geautomatiseerde onkostennota’s tot systemen om de werknemerstevredenheid te meten of assessment- en testingsystemen… Allerlei IT-toepassingen besparen enerzijds werk en laten anderzijds toe om betere, rationeel onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

Mighty Monday gaat samen met u op zoek naar die tools die passen bij de noden binnen uw bedrijf, en gaat die ook mee implementeren. We stellen samen met u SMART doelstellingen op en bewaken de voortgang en prestaties van het instrument of systeem.
Tactische & Strategische HR-diensten

Hoe koppelt u uw personeelsbeleid aan uw visie: waar let u op bij de aanwerving van nieu-we kandidaten of bij interne richtingveranderingen? Stel: u wil tien procent groeien per jaar. Hoe vertaalt u dit naar concrete stappen op personeelsvlak? Werkt u via detachering of gaat u extra mensen aanwerven? Wat zijn de verwachtingen van de klant van de toekomst en hoe kan u hierop inspelen?

Mighty Monday vertaalt uw strategie mee naar een aangepast HR-beleid. We beginnen met een intakegesprek en een workshop met uw managementteam. Op basis hiervan bepalen we samen een strategie, formuleren we concrete actiepunten voor de verschillende afdelingen in uw organisatie en stellen we voor elke leidinggevende een stappenplan op: wat heb ik nodig om mijn doelstellingen te realiseren. Zijn de profielen die ik nu heb, de juiste, wat heb ik extra nodig… We begeleiden u ook in uw communicatie naar uw lager en middenmanagement toe.
Subsidies

Iedereen kan een financiële ruggesteun gebruiken!

Er bestaan diverse subsidie- en ondersteuningsmaatregelen voor opleidings- en HR-projecten.

Mighty Monday bekijkt welke subsidies voor u interessant kunnen zijn en helpt u bij de aanvraag ervan. Er immers nog instellingen die opleidingen subsidiëren of goedkoper aanbieden. We houden ook proactief nieuwe subsidies in het kader van o.a. groei, innovatie, export in de gaten en kijken wie van onze klanten hiervan gebruik kan maken.

Mighty Monday kijkt hierbij ook naar het verleden: zo kunnen we onderzoeken of u niet te veel patronale bijdragen heeft betaald en of u bijvoorbeeld RSZ-kortingen die u in het verleden misliep, toch kan terugwinnen.
HR co-sourcing

Kan u tijdelijke, flexibele expertise op HR-vlak gebruiken? Bij Mighty Monday werken we ook volgens de formule van co-sourcing: onze HR-generalisten gaan bij u op kantoor aan de slag en gaan mee uw HR-beleid invoeren, optimaliseren of opbouwen. Dat doen ze tijdens afgesproken momenten en voor een welbepaalde periode, in functie van uw noden. U combineert de competenties van een HR-allrounder of -specialist met de competenties die u al in huis had.
Om www.mightymondayconsulting.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.